top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פטור מארנונה לנפגעי השריפה


ראש המועצה-המקומית זיו דשא, הודיע כי כל תושבי זכרון-יעקב שבתיהם נפגעו בשריפה הגדולה שפקדה את המושבה ובתיהם אינם ראויים למגורים, פטורים מתשלום מסי-הארנונה. הפטור יהיה בתוקף בהתאם לאורך תקופת שיפוץ הבתים ואין צורך להגיע לשם השגת הפטור למשרדי הגבייה במועצה, משום שרשימת בעלי הבתים הפגועים כבר מעודכנת.

זיו דשא מינה בינתיים וועדה מיוחדת לבדיקת פעילות המועצה-המקומית במהלך הדליקה. בראש הוועדה עומד תא"ל (מיל.) יצחק שגב, סגן ראש-המועצה לשעבר ועד לא מכבר, מבקר-הפנים של המשרד לביטחון-פנים.

תפקיד הוועדה לבדוק את כל הפעילות של המועצה בכל התחומים והדו"ח הסופי יוגש לראש-המועצה עם סיום הבדיקה.

במקביל נודע על קיום ישיבה שלא מן-המניין של מליאת המועצה, לדיון במצבה הכספי של המועצה.

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page