top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

יותר מ-3000 'פטירות מיוחדות' בבתי-החולים!


שלא נדע! מתברר כי במהלך השנה שעברה נפטרו בבתי-החולים בישראל יותר משלושת-אלפים חולים בשל מה שמוגדר כ"פטירות מיוחדות"! כך עולה מדו"ח מיוחד של משרד-הבריאות, אלא שגורמים המקורבים לנושא טוענים כי, מאחר שמדובר רק בנתונים חלקיים, מספר הנפטרים תחת הגדרה זאת, גבוה אף יותר.

הודות למערכת ניטור חדשה, המחברת את בתי-החולים למשרד-הבריאות, ניתן לעקוב באופן שוטף ומיידי אחר הנתונים וכך התברר כי בשנת 2015 למשל, מתו 3110 אנשים בבתי-החולים בארץ באירועים המוגדרים 'פטירות מיוחדות'. בתוך כך מדובר גם ב-511 מקרים של טעויות-בטיפול רפואי או ב"כמעט תאונה". נודע על עוד 138 מקרים שאינם דורשים דיווח למשרד-הבריאות ועל 240 מקרים של 'נזק חמור ובלתי הפיך' שנגרם לחולים.

במהלך אשתקד דווח על 25 מקרים של פטירת יילודים, 20 התאבדויות בבתי-החולים, 10 מקרים של נזק מטכנולוגיה רפואית, 10 מקרים של תקלה במכשירים רפואיים ו-5 מקרים של טעות במתן תרופות.

בקיצור" העיקר שנהיה בריאים ולא נאלץ להתאשפז בבית-החולים!

#זכרונים #נפטרים #זכרוןיעקב

bottom of page