top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

נפגעי זכרון-יעקב יקבלו פיצויים!


נפגעי הדליקה שפרצה בשבוע שעבר בזכרון-יעקב, יזכו לקבל פיצויים מהמדינה. כך עולה מהודעת רשות-המסים שהתפרסמה שלשום ולפיה, הישובים שנפגעו מהשריפות, זכאים לקבלת פיצויים.

הודעת רשות-המסים מדברת על זכאות לפיצויים, לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או לפי חוק מס-רכוש וקרן-פיצויים, במקרה של נזקי מלחמה.

הודעת רשות המיסים כוללת את הישובים זכרון-יעקב, חיפה, טל-אל, דולב, נירית, חלמיש ונטף.

מההודעה עולה כי, הרשות התבססה על כך שבישובים הללו, מדובר בהצתות מכוונות, מהן עולה חשד סביר לפעולות-איבה ולגרימת נזקי מלחמה.

בינתיים פרצה מחלוקת סביב הסיפור הזה משום שהושמעה טענה לפיה טרם הוכרז באופן רשמי כי אכן מדובר בפעולת-איבה, אבל אז התברר כי קביעת רשות-המסים שרירה וקיימת והמדינה תשלם את הפיצויים. במקביל הושג גם הסכם עם חברות-הביטוח אשר הסכימו לשלם את הפער בין מה שיקבלו הנפגעים מהמדינה, לבין הערך האמתי של רכושם הפגוע.

#זכרונים #פיצויים #זכרוןיעקב

bottom of page