top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מתנדבים באש ובעשן


עשרות רבות של מתנדבים התגייסו במהירות לסייע לכוחות כיבוי-האש, השיטור וההצלה, שעסקו מאתמול בניסיונות להתגבר על האש שאחזה בזכרון-יעקב ו'לתת-יד' לכל משימה.

המתנ"ס הפך בבת-אחת, למקום-מקלט למי שפונו מבתיהם ואל אזורי המצוקה בשכונות הצפוניות, זרמו מתנדבים רבים, שעסקו בסיוע לפינוי התושבים מבתיהם, בהכוונת התנועה ובסגירת צירי-התנועה באזור.

קבוצות של תלמידים מהקהילה-החרדית', לצד מתנדבים מהקהילה-הגרמנית, באו למקום ונטלו חלק פעיל בסיוע ובעזרה ואליהם נוספו אזרחים רבים, מחלקיה האחרים של המושבה, לעזור בכל דבר נדרש. תנועת הנוער 'מכבי צעיר' הודיעה על נכונות לקלוט ילדים ומשפחות שנאלצו להתפנות מבתיהם ובמשך יותר מ-24 שעות התברר כי זכרון-יעקב כולה, התגייסה כאיש-אחד להתגבר על המצוקה הלוהטת שאחזה בחלקים ממנה.

#זכרונים #שריפה #זכרוןיעקב

bottom of page