top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה קרה לפילוסופיה?


משפט השגור בפי ישראלים רבים ואשר מביע זלזול, ביטול והתנשאות, כלפי מי שמעז להביע דעה או מחשבה מושכלת, כבר ידוע במקומותינו:" תפסיק להתפלסף!".

המשפט הזה, מעיד אולי יותר מכל, על הפיכתה של הפילוסופיה לדבר מגונה ומאוס בעיני ה'עדר', שאינו שש לעסוק בדברים החורגים מהנאה רגעית ובת-חלוף, שלא לדבר על בוז כלפי אינטלקטואלים.

גינוי הפילוסופיה מעיד גם על התרחקות מודעת ומוחצנת, מכל מה שמכיל חשיבה החורגת מן המכנה-המשותף הנמוך ביותר והוא ביטוי לרמה הנחותה ביותר של מי שמשתמש בו ועל בורותם.

פילוסופיה, "אהבת החכמה" בתרגום חופשי מיוונית, מתייחסת לקיום, מציאות, נפש, הכרה, היגיון, מוסר, סיבתיות, ידע ושפה והיא, בדרך-כלל, בוחנת את כל התחומים הללו מתוך גישה ביקורתית ובטעמים ראציונלים.

פילוסופיה עוסקת בהבהרת מושגים או ב"מיפוי עולם המושגים (על-פי סטרוסון) או ב"חקר גבולות התבונה" (על-פי קאנט) או ב"תיאור כללי של היקום" (על-פי מור). הפילוסופיה מוכרת לאדם מזה עידן ועידנים והפציעה לעולם-המערבי לפני כ-250 שנה (סוקרטס) ובסין, במאה ה-4 לפנה"ס (קונפוציוס), מכאן שמדובר בתושב וותיק מאוד בשכונה האנושית.

אלא שברבות הזמן הפכה בפי בורים, לביטוי גנאי וחבל מאוד, כי מי שמשתמש במשפט הידוע "תפסיק להתפלסף", מעיד רק על בורותו ונחיתות נפשו, במו פיו.

#זכרונים #פילוסופיה #זכרוןיעקב

bottom of page