top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מהפיכה אלקטרונית במקרקעין


על רקע החלטה של וועדת-החוקה בכנסת, צפויה להיכנס לתוקפה מהפיכה של ממש בשוק-המקרקעין בישראל.

הוועדה החליטה השבוע להסיר את המגבלה שלא אפשרה חתימה אלקטרונית על מסמכים המוגשים לרשם-המקרקעין וכן על הסכמים מול הבנקים, כגון פתיחת חשבון ומסגרת אשראי.

יו"ר הוועדה ח"כ סלומינסקי קבע כי הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, תדווח בתוך 6 חודשים לוועדה, על הפיקוח הנדרש על החברות המנפיקות את התעודות האלקטרוניות.

ראש אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד-המשפטים, הטעים כי בשלב הראשון, ניתן יהיה להגיש בקשות אלקטרוניות לרישום וביטול הערות-אזהרה.

מדובר בצעד שנועד לאפשר שחרור כמות גדולה של משכנתאות ולסלול את הדרך להפשיר מתחמי קרקע גדולים, בצורה מהירה ויעילה ולא באופן ידני, כפי שנהוג היה עד כה.

#זכרונים #מקרקעין #זכרוןיעקב

bottom of page