top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

קרקעות חקלאיות יועברו לערים!


רשות מקרקעי-ישראל מבקשת לרכז קרקעות חקלאיות, הצמודות לישובים עירוניים ואשר נמצאים בבעלות מושבים וקיבוצים, להעבירם תמורת פיצוי, למרחבים עירוניים ולהפוך אותם לקרקעות לבנייה.

כך עולה ממסמך שפורסם על-ידי הרשות וממכתבים שקיבלו לאחרונה מאות חקלאים בעלי קרקעות.

מתברר כי בחודש מרץ האחרון, הוחל בחקיקה בעניין זה ועל-פי לשון החוק, התבקשו החקלאים להשיב לרשות מקרקעי-ישראל קרקע חקלאית שהם מעבדים, משום שהמדינה מקדמת תכניות בנייה, מה שיגרום לכך שהקרקע החקלאית תועבר לישובים העירוניים הסמוכים אליה.

מדובר בתכנית להקמת כ-200 אלף דירות, רובן ככולן על קרקע חקלאית ובשלב זה מצויות כבר 24 תכניות כאלה למימוש ברחבי הארץ.

על-פי התכנית יקבלו החקלאים פיצוי של 56 אש"ח לכל דונם קרקע חקלאית (לעומת 30 אש"ח כיום) וכן זכות לקבל 20% מהקרקע, בפטור ממכרז, אותם יוכלו לשווק לבנייה למגורים.

לצד הפיצוי המוגדל ותנאי המכירה העשויים לפתות חקלאים, יש גם סוג של סנקציה ממשית: על-פי החוק החדש ניתן להוציא צו-מנהלי, הדורש פינוי מידי של הקרקע ובכך מקווה הרשות להגביל את יכולת המיקוח של החקלאים ולצמצם עד מאוד את ההליכים המשפטיים שהתנהלו עד היום בנושא זה.

#זכרונים #קרקעות #זכרוןיעקב

bottom of page