top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

האם יש 'בית ישראלי'?


עד כמה שנשמע הדבר מוזר, קל למדי לזהות דברים בעלי צביון ישראלי ואפילו יהודי, החל מריקודי-עם, פרטי-לבוש, מזון מסוים, מוסיקה ואפילו בנייה. למרות זאת, נשאלת השאלה האם אפשר לזהות 'בית ישראלי'?

מרבית העוסקים בעיצוב בתים ישראלים אוחזים בגרסה לפיה 'בית ישראלי' הוא "חוצפה ישראלית המשולבת במזג ים-תיכוני וניחוח אירופי". להגדרה הזאת יש אולי מקום, לנסות ולהסביר באמצעותה את קווי-המתאר של ה'בית הישראלי' אבל נראה כי יש מקום להוסיף עליה עוד רכיבים.

'בית ישראלי' מותאם מטבעו למזג-האוויר המקומי ולכן ניתן לזהות בו שילוב בין הצללה לבין פתיחות. נוסף לכך אפשר לזהות שימוש בחומרים מקומיים מאבני בזלת ועד אבני כורכר, מציאותן של קשתות ו'פרגולות' וכל עוד מדובר בבתים פרטיים (ולא בדירות מתועשות) אפשר גם להבחין בשילובים בין בתים בעלי צביון כפרי לבין בתים בעלי קו נקי ומינימליסטי, תוך שימוש באלמנטים משלימים.

הסיפור מתחיל להסתבך כאשר נדרשת אבחנה בין סגנונות שונים, כגון בנייה באבן-ירושלמית, בתים בעלי סגנון ערבי, לעומת ניסיונות לא מוצלחים, לחקות עיצוב אירופי במרחב ים-תיכוני. כך נוצר שעטנז חסר קווי אבחון וזיהוי, למרות הניסיונות לעצב שכונות של 'קוטג'ים' במקומות שונים בארץ, באותה צורה.

גם נושא הצבעים משמש מרכיב מרכזי בעיצוב 'הבית הישראלי' וכאן חלו שינויים מפליגים במרוצת השנים, משימוש כמעט מסורתי בגוונים של לבן ועד לצביעה בקשת צבעים בהירים, מה שאינו מאפשר לזהות את ה'בית הישראלי' כשהוא מצולם למשל, במנותק מהשכונה בה הוא נבנה.

בסופו של דבר ובניגוד אולי לכל שאר הדברים ה'ישראלים', נראה כי התשובה לשאלה בדבר קיומו של ה'בית הישראלי' נותרה לעת הזאת שלילית: אין חיה כזאת...

#זכרונים #עיצוב #זכרוןיעקב

bottom of page