top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אין יותר 'מפגר'


וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אישרה השבוע החלפת השימוש במונח 'מפגר' ומעתה אסור יהא לעשות בו שימוש, לא בלשון יחיד ולא בלשון רבים.

הוועדה קבעה כי במקום המונח 'מפגר' יעשה שימוש במונח ' אדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית'. השינוי בוצע הודות ליוזמתם של ח"כ מירב בן-ארי ואיציק שמולי, נועד למנוע 'לשון פוגענית ומעליבה' כלפי אוכלוסיה הסובלת ממילא מהתייחסות לא מחמיאה, בלשון המעטה.

בעלי מוסדות ו'הוסטלים' למיניהם, כמו גם גורמי טיפול ורווחה, יאלצו מעתה להסתגל למונח החדש בכל דבר ועניין, כולל שילוט, שמות ותכתובות.

השימוש במונח 'מפגר' כלשון-רחוב, טרם נאסר...

#זכרונים #חוק #זכרוןיעקב

bottom of page