top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הפחתת חובות-פיגורים!


חדשות טובות לכל החייבים למיניהם: וועדת-החוקה, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי, אישרה השבוע את יוזמתה של שרת-המשפטים איילת שקד, להפחתת חובות-פיגור על קנסות.

ההצעה שאושרה פה-אחד, קובעת כי תחול הפחתה של 40% מגובה החוב העדכני של החייבים, מבלי לפגוע בקרן-החוב.

ה'מבצע' המיוחד הזה מוגבל בזמן ויהיה בתוקף למשך 120 יום בלבד, החל מ-1 בנובמבר ועד 15 במרץ 2017.

המרכז לגביית קנסות ברשות-האכיפה והגבייה, פועל לגביית חובות למשרדי-ממשלה ורשויות-שלטון, לרבות דוח"ות של משטרת-ישראל, קנסות המוטלים על-ידי בתי-משפט לתעבורה או במסגרת הליך פלילי.

מי שחייב לגוף אחד מאלה כספים, יוכל לקבל כעת הנחה של 40% על גובה הקנסות שנרשמו לחובתו, בגין אי-תשלום החוב וזאת למשך ארבעה החודשים הקרובים.

שרת-המשפטים איילת שקד הטעימה כי מדובר בצעד חשוב ומשמעותי לטובת הציבור משום ש"החייבים לא יקרסו תחת נטל הקנסות ואילו המדינה תקבל את כספיה".

#זכרונים #חובות #זכרוןיעקב

bottom of page