top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

היטל-השבחה חדש!

ממש מתחת לרדאר הציבורי, העסוק בימים אלה בנושאים 'בוערים' כמו תאגיד-השידור, נפלה השבוע החלטה חשובה, שאם אכן תמומש, תכניס הרבה כסף לקופות הרשויות-המקומיות.

המועצה-הארצית לתכנון ובנייה, אישרה השבוע תיקון לתמ"א-38 ולפיו ניתן יהא לגבות היטל-השבחה על זכויות בנייה של יזמים, בבניינים שיהרסו ויגדלו בהתאם לאישור גובהם החדש.

היטל-השבחה הוא מס שמשלם בעל נכסים או יזם, עבור אישור תכנית מטעם הרשות-המקומית שהשביחה את הנכס. מדובר במס בשיעור 50% מערך ההשבחה, כפי שנקבעה בידי שמאי ומאחר שתמ"א-38 היא תכנית ארצית, לא יכלו עד כה הרשויות-המקומיות לגבות היטלי-השבחה בתחום זה.

השבוע נקבע השינוי ולפיו אפשר להוסיף לבניינים בני 4 קומות עוד 4.5 קומות ומאחר שמדובר בתוספת בנייה החורגת מעבר למה שהקנתה תמ"א-38, מבקשות הרשויות-המקומיות לגבות את היטל-ההשבחה על התוספת הזאת.

הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, אישרה כאמור את השינוי ומי שמבקש לדעת כיצד ישולם המס החדש, התשובה כרגיל ברורה: הציבור!

#זכרונים #מס #זכרוןיעקב

bottom of page