top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

העליון קבע: הטיפול בילדים-הוצאה מוכרת


בית-המשפט העליון קבע לאחרונה פסיקה תקדימית, המהווה חדשות טובות למאות אלפי משפחות בישראל ולפיה ההוצאות על טיפול בילדים יחשבו מעתה 'הוצאה מוכרת' לצורכי מס!.

חמישה שופטי בית-המשפט העליון, אליעזר ריבלין, עדנה ארבל, מרים נאור, אסתר חיות ואלייקים רובינשטיין, קבעו פה-אחד, כי הוצאות הטיפול בילדים, אמצעות מטפלת או בגני-הילדים, מהוות הוצאות בייצור-ההכנסה המשפחתית ולכן מותרות לניכוי-מס.

החלטת בית-המשפט העליון, באה על רקע ערעור שהגישה בזמנו רשות-המסים על החלטה דומה שקיבל בית-המשפט המחוזי, בתביעה שהוגשה נגד הרשות, אשר טענה כי, קבלת ההחלטה תעלה למדינה סכום של כ-16 מיליון ש"ח.

בית-המשפט העליון דחה את ערעור רשות-המסים, קבע כי ההוצאות על טיפול בילדים מוכרות לצורך ניכוי-מס ואף קבע כי ההכרה בכך תחול מחודש ינואר 2010.

#זכרונים #ביתהמשפט #זכרוןיעקב

bottom of page