top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

' וועדת הסוכר' נכנעת לתעשיינים!


' וועדת הסוכר' שהוקמה לא מכבר על-ידי משרד-הבריאות, במטרה להביא לירידה משמעותית בכמות הסוכרים שבמוצרי-המזון ולגרום לפיקוח הדוק על תעשיית המזון, בכל הקשור לרכיבי מזון מסוכנים, עומדת כפי הנראה להיכנע לכוחם והשפעתם של תעשייני המזון בארץ. החשד הזה מקבל חיזוק משמעותי נוכח מפגש לא צפוי ,שנערך בסוף השבוע שעבר, בין יו"ר הוועדה ומנכ"ל משרד-הבריאות, משה בר-סימון, לבין חלק מראשי תעשיית המזון והמשקאות. בסיומה של הפגישה הזאת הוסכם בין הצדדים כי כאשר תפרסם 'וועדת הסוכר' את מסקנותיה והמלצותיה, יוקמו צוותים משותפים למשרד-הבריאות ולתעשייני המזון ,אשר יבחנו יחד את הדרכים למימוש החלטות הוועדה ובמיוחד את שיעור ההפחתה הנדרשת של רכיבים מזיקים במוצרי המזון, את לוח-הזמנים בו ידרשו התעשיינים לעמוד, לצורך יישום ההחלטות, את הזמן שיועמד לרשותם להחלפת האריזות ובמיוחד את סימון מידת הבריאות או הנזק של מוצריהם, באישור משרד-הבריאות.

מדובר אולי בהחלטות דרמטיות של 'וועדת הסוכר' אשר נועדו להפחית רכיבים מזיקים ומסוכנים במוצרי-מזון ומשקאות, אבל ההסכם הזמני, שהושג כאמור בסוף השבוע בין הצדדים, מרמז על נסיגה של משרד-הבריאות מן המדיניות עליה הכריז בנושא זה.

'וועדת הסוכר' אמורה לדאוג גם לאסור על הטעיית הצרכן במיתוג מוצרים ,כאילו הם בריאים יותר ולהנגשת מזון-בריא ,באמצעות פיקוח על המחירים וסבסוד. כמו כן מדובר במניעת פרסום למזון-מזיק והעלאת המודעות לנושא באמצעות מערכת-החינוך, קופות-החולים, 'טיפות-חלב' וגורמים נוספים.

החלטות 'וועדת הסוכר' אמורות להתפרסם בעוד כחודש ימים, אבל התעשיינים וייצרני המשקאות הממותקים, חוששים מאוד מהחלטות הוועדה וסבורים כי בעקבות כך תחול ירידה דרסטית במכירת מוצרים ומשקאות שטרם 'סומנו' על-ידי משרד-הבריאות כמזיקים. תופעה זאת מוכרת להם היטב, ממסע ההפחדה הציבורי בו 'זכו' הסגריות ולכן לא פלא שנזעקו להתחיל כבר עכשיו בניסיונות להביא את 'וועדת הסוכר' לשקול מחדש את המלצותיה, בטרם פורסמו.

#זכרונים #סוכרים #זכרוןיעקב

bottom of page