top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה בין פרשת 'חיי שרה' לבין COACHING ?


לאה ינון, יועצת ארגונית ומאמנת אישית, ממשיכה להציג במדור זה, חלק מהעקרונות ודרכי הטיפול לטובת מי שמבקש להסתייע ביכולותיה המקצועיות ובניסיונה הרב בתחום האימון:

בשבת האחרונה קראנו ב'פרשת חיי שרה' ונשאלת השאלה מה בין הפרשה הזאת לבין COACHING ?

הגשמת ייעוד!

שרה הולכת לעולמה בגיל 127 שנים.

אברהם קונה את 'מערת המכפלה' בכסף מלא.

אברהם שולח את עבדו אליעזר,אל ארץ-מולדתו, לחפש כלה ליצחק.

אחרית ימיו של אברהם, שנאסף אל עמו בגיל 175.

הדורות הבאים.

אתייחס לשני מרכיבים בפרשה: בחירת הכלה ומות אבי-האומה.

בחירת הכלה

אברהם שולח את אליעזר לארם-נהריים, ארץ-מולדתו, למצוא אשה ליצחק בנו.

התכנית מתבצעת על-ידי העבד שמגייס את מרצו להשגת המטרה.

מי האשה המתאימה?

" והיה הנער אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לעבדך יצחק".

אליעזר בוחן את מעשיה של האשה- מבחן החסד- וכך לומד על אופייה.

חז"ל למדו מאליעזר, כי מידת גמילות-חסדים מלמדת על מידות נוספות.

באימון- המטרה נבנית ומקבלת המשגה, כך גם התוצאות, שהן מדד להשגת המטרה. בפרשה, המדדים הם: אשה מהמולדת, אשה שעוברת את מבחן-החסד, אשה שתיעתר להצעת הנישואין.

בסיפור בחירת הכלה, יש חשיבה לטווח ארוך, מעבר למטרה הספציפית, מאחר שמה שמנחה את אברהם ואת השליח, זה הייעוד של אברהם.

מות אברהם

" וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו".

אברהם הגשים את ייעודו!.

במאמר של ד"ר יאיר ברקאי מצאנו כי " עיקר ייעודו של אברהם הוא להיות אב המון גויים וייחודו שהוא ייחנך את זרעו לעשות צדק ומשפט".

כן, החינוך לצדקה ומשפט מתחבר, לגמילות חסדים של רבקה, הכלה שנבחרה.

בחירת הכלה היא חלק מה'פאזל' הגדול של חינוך זרעו של אברהם.

באימון- מזמינים את המתאמן לראות תמונה של המקום אליו הוא רוצה להגיע, מגדירים מטרה שהיא חלק מתמונת העתיד.

אנשים מגיעים לאימון מאחר שהם מעוניינים בהגשמה אישית טובה יותר, איזון נכון יותר במעגלים אישיים, משפחתיים ומקצועיים.

#זכרונים #תדמית #זכרוןיעקב

bottom of page