top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הגנה על זכויות יוצרים ברשת


שרת במשפטים איילת שקד הודיעה כי בכוונתה " להגן על היוצרים המוכשרים של מדינת-ישראל" והצהרה זו באה על רקע תזכיר מיוחד של משרדה, אשר עתיד להפוך להצעת-חוק להגנה על זכויות-יוצרים גם באינטרנט.

משרד-המשפטים פרסם את התזכיר להצעת-החוק בדבר זכויות-יוצרים ברשת, שמאפשר לבעלי זכויות-יוצרים לחסום אתרי אינטרנט ולחייב ספקיות אינטרנט וגורמים נוספים, למסור פרטים על לקוחותיהם.

ההצעה מעניקה מגוון רחב של כלים על-מנת לבלום שיתוף-פעולה של תוכן פיראטי באינטרנט. על-פי ההצעה ניתן יהא לפנות לבית-המשפט בבקשה להוציא צו שיורה לספקיות האינטרנט, לחסום גישה לאתר שיש בו תוכן פיראטי. צו זה ניתן יהא להוציא גם המעמד צד אחד, מבלי שלמפעילים תינתן האפשרות להציג את עמדתם.

נוסף לכך ניתן יהא לקבל מבית-המשפט, צו המחייב למסור פרטים רלוונטים מזהים, המצויים ברשות מפעילי הרשת ואשר נדרשים להגשת תביעה על הפרת זכויות-יוצרים ובכלל זה פרטים על אודות גורם שלישי המחזיק פרטים כאלה.

התזכיר שהתפרסם, נועד לאפשר לציבור להגיש הערות והתנגדויות, לפני שינוסח כהצעת-חוק שתוגש להצבעה ולאישור ובסך-הכל מדובר בהחמרה מהותית לעומת החוק הקיים בתחום זה, בעיקר משום שהוא משית אחריות פלילית גם על מפעילי הרשתות, אבל מאפשר סוף-סוף הגנה טובה יותר על זכויות-היוצרים.

#זכרונים #חוקים #ואנדליזםבזכרוןיעקב

bottom of page