חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

גם מחיר מוטעה קובע!


רשת ארצית למכירת מוצרי-חשמל, פרסמה לא מכבר באינטרנט, כי היא מציעה מקרר בעשרה-שקלים (10 ש"ח) וכאשר דרש צרכן לרכוש את המקרר במחיר הנקוב, נתקל בסירוב ומהרשת נאמר לו כי, מדובר בטעות. הוא התעקש ופנה לבית-המשפט לתביעות-קטנות, שקיבל את עמדתו וכפה על הרשת לבצע את העיסקה במחיר הנקוב של 10 ₪.

חברת תעופה הציעה באינטרנט כרטיס טיסה לניו-יורק ב-30 דולר וחברה אחרת הציעה ברשת, מוצר במחיר של 170 ש"ח אבל טענה כי התכוונה ל-170 דולר והמחיר שפורסם ברשת, מקורו בטעות. בשני המקרים גם יחד קבע בית-המשפט כי זכותם של הצרכנים לקבל את מוצריהם במחירים שפורסמו ברשת, גם אם מדובר בטעות של הספק המפרסם.

החוק מכיר במעמדו הנחות של הצרכן לעומת הספק-המוכר ומכאן העניק לו את ההגנה המשפטית.

מכל אלה עולה כי ,המחיר הנקוב ברשתות, אינו שונה מהמחיר שמוצג בחנויות ועל-כן מחוייב הספק, בשני המקרים, לספק את מוצריו במחירים שפרסם. אין משמעות משפטית ל'טעות' שמלווה פרסום מוצרים ברשת והמחיר המתפרסם, הוא הקובע.

מי שבוחר להתעלם מחוק הגנת-הצרכן, חושף עצמו לתביעת פיצויים של 10 אש"ח ואם מדובר בהפרה חוזרת של החוק, עלול הספק לשלם 50 אש"ח פיצויים, ללא חובת-הוכחה מצד הצרכן וכל זאת, בנוסף לחיוב לאכוף את ביצוע העסקה המדוברת.

כדאי לדעת!

#זכרונ #מחירים #זכ