top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לאה ינון מציגה: שינוי אישי!


הדרך לתוצאה שונה

"אי שפיות היא לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות"- אלברט איינשטיין.

תוצאה שונה מחייבת לעתים התבוננות אחרת.

אימון עוסק בשינוי אישי.

תהליך התבוננות הנו אחד השלבים באימון קוגניטיבי התנהגותי, תהליך מרתק שמסתיים בכך שהמאמן כותב סיכום-ביניים אודות המתאמן: על הסיפור של המתאמן ועל הגורמים המקדמים ומעכבים בדרך לשינוי.

הספר "שינוי" של ואצלאוויק ויקלנד פיש, מדבר על שני סוגים של שינוי: אחד מתרחש בתוך מערכת נתונה, אשר אינה משתניית ואחד המשנה את המערכת עצמה- שינוי ממעלה שנייה.

שינוי ממעלה שנייה הוא תמיד בטבעם של חוסר המשכיות או קפיצה לוגית. שינוי ממעלה שנייה מוכנס לתוך המערכת מבחוץ (אין זה אלא שינוי בהנחות היסוד) הבנת שני סוגי השינויים מומחשת על-ידי הכותבים בתרגיל הבא:

יש לחבר את 9 הנקודות שבשרטוט באמצעות 4 קווים ישרים, מבלי להרים את העיפרון מהנייר:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

לא הצלחתם? נסו שינוי ממעלה שנייה!.

קבלת החלטה אודות ביצוע שינוי אישי באחד ממעגלי-החיים- חיים אישיים, משפחה, עבודה וקריירה- הינו תהליך הדורש בין היתר אומץ ןמחויבות.

במידה ונדרש ליווי בתהליך השינוי, יש לבדוק את הכתובת המתאימה: טיפול, ייעוץ או אימון.

בספר "טירת הזכוכית" של ג'נט וולס, ספר מומלץ מאוד, ניתן ללמוד גם על שינוי ממעלה שנייה. ג'נט גדלה במשפחה שחיה מחוץ לתלם, לצד חיי נוודות, עוני והורות המעוררת שאלות, קיימת תפיסת עולם, עושר אינטלקטואלי והרבה אהבה.

ג'נט מנסה להוביל שינוי בתוך המשפחה, במערכת יש פעולה אולם אין שינוי. בהמשך היא מגלה אומץ ומעודדת יציאה של ילדי המשפחה אל מחוץ לתחום המשפחתי והגאוגרפי. תהליך זה- חוסר המשכיות של הפיתרון הרגיל, מעודד ומוביל להצלחה של ילדי המשפחה!.

אימון עוסק בשינוי אישי.

האימון עוסק גם בהגדרה של השינוי וגם בהגדרה ובפעולה להשגת המטרה, התאמה לתהליך אימוני- במפגש ללא עלות.

#זכרונים #תדמית #זכרוןיעקב

bottom of page