top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הגיע הזמן לסגור את גלי-צה"ל!

הסיפור הזה מייצג נאמנה מציאות ישראלית מתמשכת: תחנת השידור-הצבאית, מי שהפכה כבר שנים רבות למעוז של כתבים ושדרנים, המבטאים עמדות שמאלניות קיצוניות, ממשיכה 'למשוך אש' אבל לאיש אין אומץ לסגור אותה.

השמאל השולט באופן נחרץ ומופגן בערוצי תקשורת-ההמונים בישראל, קבע לעצמו נחלה גם בתחנת השידור הצבאית ובכל פעם שמישהו מעז לדבר בקול רם על סגירת התחנה ו/או הפרטתה, נזעקים כל 'אבירי חופש הביטוי' להגן בקולמוסיהם על המבצר הצבאי שלהם.

הפחד של הפוליטיקאים בישראל, מפני מתקפות השמאל של התקשורת המודפסת והמשודרת, כל-כך עמוק עד שאפילו מי שנחשב לנציגי ה'ימין', נמנעים מדרישה ציבורית הוגנת: לסגור את התחנה המשדרת באופן קבוע ומתמשך רק מרכיב 'נבחר' של השיח-הציבורי.

כל המהומה שפרצה לפני כשנה סביב פרשת ה'פלייליסט', לא הייתה אלא עלה תאנה, לכסות בו על ערוות גלי-צה"ל וגלגל"צ (לא שמעו שם על 'ווייז'?!): כבר הוכח כי גם שידורי המוסיקה בתחנה הצבאית, מורכבים רובם ככולם מצבע אחד בלבד, כאשר למוסיקה המזרחית ולצלילי הים-התיכון, בקושי רב נמצא מקום בשידורים. יכול להיות שבעקבות הסערה שהתחוללה בנושא זה, מתחיל לחול שינוי ומשמיעים יותר מוסיקה מזרחית, אבל הסיפור הזה פשוט עזר לקברניטי התחנה, לאפשר עיסוק בשוליים ולא בעיקר: בבקשה, תשדרו צלילים מזרחיים, אבל אנחנו נמשיך להשמיע את העמדות והדעות של השמאל!.

הבעיה רחבה הרבה יותר כי גלי צה"ל הפכו מזמן לבית-ספר לכתבים ועיתונאים (חלקם הגדול של החיילים הצעירים, 'פרוטקציונרים' שהתקבלו לשרת בתחנה ב'זכות אבות') וכך הוכשר למעשה דור-ההמשך של כתבי ושדרני התקשורת השמאלנית, סוג של כור-היתוך להבטחת רצף הדורות, של הנצחת השליטה השמאלנית ברשתות הרדיו, הטלביזיה ובחלק מהעיתונים המודפסים.

הגיעה העת לשים קץ לבדיחה העצובה הזאת, לסגור את גלי-צה"ל, או לחלופין, להפריט את התחנה, להוציא אותה למכרז פומבי,

בו יוגדרו היטב אמות המידה הנדרשות וכך יושם קץ לשקר המתמשך של 'גלי צה"ל משדרים מהשטח'.

#זכרונים #רדיו #זכרוןיעקב

bottom of page