חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

איך זה שאשכנזים מרוויחים יותר?


למי שחי באשליות כאילו במדינת ישראל אין פערים בין אשכנזים לספרדים, באה השבוע הלשכה-המרכזית לסטטיסטיקה ופרסמה נתונים לפיהם האשכנזים בארץ משתכרים כ-16% יותר מאשר הספרדים!.

לא מדובר בטעות, אלא בנתונים רשמיים של הלמ"ס ועל-פיהם אשכנזים השתכרו בחודש ינואר 2015, סכום של 9449 ש"ח לעומת 8165 ש"ח של הספרדים ומכאן שמדובר בפער של כמעט 16% בהכנסה הכספית בין שתי העדות.

נבדקה גם השוואה בין ההכנסה הכספית של אשכנזים, דור-שני שהוריהם עלו ארצה עד 1989, לבין ספרדים דור-שני שעלו ארצה עד לאותה השנה וכאן הסתבר כי האשכנזים משתכרים ב-23% (!) יותר מאשר הספרדים: 12,853 ש"ח לעומת 10,438 ש"ח בלבד בהתאמה.

הלמ"ס בדק גם את ההכנסה הכספית של שתי העדות, בכל הקשור לדור השני לעומת הוריהם וגם כאן התמונה דומה: הדור השני של האשכנזים משתכר בממוצע 3404 ש"ח יותר מהוריהם ומגיעים להכנסה של 12853 ש"ח, לעומת הכנסה של 9449 ש"ח של הספרדים דור-שני.

הלמ"ס אינו עוסק בפרשנות אלא מסתפק בהצגת נתונים 'ייבשים' אולם הפעם ציינו כי רמות ההשתכרות וההכנסה הממוצעת הינם פונקציה של מספר שנות השכלה ותחומי העסקה.

שימו לב לעוד נתון מעניין: מתברר כי 84% מהעסקים בארץ בבעלות של יהודים (לעומת 14%ערבים) והאחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלותם של יהודים נמצא בענפי מידע ותקשורת ובענפי אמנות, בידור ופנאי.

נראה שכל הנתונים הללו מדברים בעד עצמם ולא נזקקים לפרשנות...

#זכרונים #אשכנזים #זכרוןיעקב