top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

צו-מניעה זמני נגד המועצה בנושא 'עדן-אין'


שופטת בית-המשפט המחוזי בחיפה, עופרה אטיאס, הוציאה היום בצהרים צו-מניעה זמני נגד המועצה-המקומית זכרון-יעקב ולפיכך אין המועצה רשאית לנקוט שום צעד, הנוגע לתכנית להקמת יחידות-דיור 'בר השגה' במתחם מלון 'עדן-אין', עד השלמת הדיון המשפטי בנושא זה.

בנוסף לכך, הקציבה השופטת למועצה המקומית, מועד חדש בו תוכל המועצה לערער לבית-המשפט העליון בתיק זה והוא נקבע ל-16 באוקטובר.

מבחינת היזמים של הפרויקט, הייתה בהחלטה הזאת, משום הישג-ביניים, מאחר שהמועצה מנועה מנקיטת כל יוזמה או צעד, בתכנית המקורית שהוגשה בזמנו על-ידי ראש-המועצה הקודם ואשר המועצה-החדשה ביקשה את רשות בית-המשפט לערער עליה בפני העליון.

מבחינה משפטית נוצר, עקב הדיון שנערך היום, מצב של הקפאה, עד השלמת הדיון בתיק העיקרי ובהחלטה שנתקבלה בחודש אוגוסט, בה עתרו כזכור היזמים לאכוף את ההסכם שנחתם עמהם.

בדיון בחיפה נכח גם ראש המועצה זיו דשא ובאולם נכחו מספר תושבים המעורבים באופן פעיל בנושא המדובר אך ללא מעמד משפטי.

לאור החלטתה של השופטת אטיאס, ממתינים עכשיו להגשת החומר מטעם המועצה, כאמור עד אמצע אוקטובר ולהחלטת בית המשפט בתיק העיקרי של הפרשה וכל זאת תחת צו-המניעה הזמני שהוציאה היום השופטת.

#זכרונים #צומניעה #זכרוןיעקכ

bottom of page