top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'כי תבוא'

בשבת נקרא את פרשת 'כי תבוא' השביעית בספר דברים.

הפרשה מכונה 'פרשת התוכחה הגדולה', בניגוד לפרשת 'בחוקותי' הידועה כ'פרשת התוכחה הקטנה' וזאת משום התוכחה הרבה והארוכה המצויה בה וכן הברכות והקללות שמפורטות בפרשה.

במרכז הפרשה סיום נאום המצוות של משה רבע"ה, צווי על טקס בכניסה לארץ-ישראל, הברכה על ישראל אם ישמרו על המצוות וסקירת יציאת מצרים והנדודים במדבר.

כניסת השבת במושבה בשעה: 18.19. צאת השבת בשעה: 19.26.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page