top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מתמטיקה גם לבוגרי תואר ראשון בלבד


אחרי כל ההצהרות של שר-החינוך נפתלי בנט, בדבר מהפיכת 'חמש יחידות-בגרות' ועל כך שלימודי היהודות חשובים יותר מלימודי מתמטיקה ומדעים, מתברר כי משרד-החינוך מציאותי יותר מהשר העומד בראשו והנהיג סוג של 'נסיגה' בכל הקשור לרמה הנדרשת ממורי המתמטיקה והמדעים.

משרד-החינוך הוריד את דרישות המינימום להוראת המתמטיקה בבתי-הספר התיכוניים, כך שמעתה יוכלו גם בעלי תואר-ראשון במתמטיקה, או במקצועות מדעיים, יורשו ללמד מקצוע זה, במקום בעלי תואר-שני, כפי שנדרש עד כה.

בחטיבות-הביניים הורדו הדרישות ומעתה יוכלו ללמד מתמטיקה כל בעלי התואר-הראשון, לא בהכרח בתחום זה.

כזכור נקבע הרף להוראת המתמטיקה והמדעים בהמלצות וועדת פרופסור נאווה בן-צבי ואשר התקבלו בשנת 2000 על-ידי משרד-החינוך. בהמלצות אלה נקבע בין השאר כי גם מורים בחטיבות-הביניים, צריכים להיות בעלי תואר ראשון במתמטיקה ולמורים בבתי-הספר היסודיים, נדרש תואר ראשון בחינוך עם התמחות במתמטיקה.

התכנית החדשה תאפשר גם לאקדמאים ולאנשי 'היי-טק', שעושים הסבה להוראה במתמטיקה, ללמד גם בבתי-הספר התיכוניים ולא רק בחטיבות-הביניים.

משרד-החינוך הטעים כי השנוי נובע ממחסור חמור במורים בעלי תואר-שני ועל-פי הנתונים הרשמיים, רק 48% מהמורים, בחינוך הממלכתי, הינם בעלי תואר-שני, לעומת 39% במסגרת החינוך הממלכתי-דתי ו-27% במסגרת החינוך הערבי.

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב

bottom of page