top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הטור האישי של לאה ינון

אימון אישי בקבוצה: על קביעת המטרה.

התהליך הארגוני זהה לתהליך האימוני, בו מתחילים בחזון ומגיעים לפרק של תוכנית-עבודה.

אימון עוסק בשינוי-אישי.

האימון מתמקד יותר בכוחות של האדם, בשאיפותיו ובעתידו. המאמן מסייע למתאמן להגדיר עצמו מטרה ולבחון את הדרך המיטבית להשגתה.

תחום השינוי ברור לרוב (מהו הכיוון) מאידך, קביעה והשגה של המטרה מאתגרת את המחשבה (מה רוצים להשיג).

העדר בהירות לגבי המטרה, חוסר בהבנת המשמעויות העמוקות של המטרה אליה רוצים להגיע, הינם חלק מהגורמים החוסמים אנשים בדרך להצלחה.

מתוך הניסיון הארגוני והניהולי שלי, אני בהחלט תומכת בעמדה הזאת.

המטרה באימון נבנית ומקבלת המשגה כבר בתחילת התהליך, כך גם התוצאות שהן המדד להשגת המטרה.

המטרה, משנה לעיתים צורה וכך קורה כאשר עובר המתאמן שינוי בתודעה.

הסיפור-האישי:

מנהל מצליח מעוניין לבצע שינוי, חש כי ממצה את עצמו, אינו מאותגר ומתלבט מזה זמן רב, אם להמשיך להיות שכיר או להיות עצמאי?

המטרה שנקבעה בתהליך האימון:

* בעוד שנה אבצע שינוי ואעשה דברים מאתגרים.

* אהיה מנהל מצליח של חברה גדולה.

* אחיה ברווחה כלכלית.

נבחרו מספר ביטויים אופרטיביים (ייעדים):

הביטוי האופרטיבי שסומן כפריצת-דרך היה: "אני מקבל החלטה לגבי הכיוון!".

המטרה שנקבעה, עדיין משאירה שתי אופציות (שכיר או עצמאי).

ומה קורה? בתהליך אימון-המוח, מארגנים את המחשבה. במיפגש השמיני (מתוך עשרה), במהלך אחת המשימות שניתנו למתאמן, כתב במהלך השיחה עמו:" ניהול מספר חברות וניהול חברה משלי" מודגש בשני קווים!.

מה בעצם התרחש כאן?

תהליך של העצמה, ניהוג עצמי ובחירה- תהליך שמבטא השגת הייעד המרכזי שנבחר!

אימון עוסק בשינוי אישי- עשו מה שמרגיש לכם נכון!".

#זכרונים #תדמית #זכרוןיעקב

bottom of page