top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

בוטל שימוש ב'ניידים' במהלך השיעורים


שר-החינוך, נפתלי בנט, הורה על שינוי משמעותי במדיניות המשרד בכל הקשור לשימוש המותר לתלמידים במכשירי טלפון ניידים במהלך השיעורים.

חוזר מנכ"ל המשרד, הורה באחרונה למנהלי בתי-הספר על השינוי, במה שמכונה משום מה 'שימוש פדגוגי' במכשירים הניידים. בהתאם לחוזר זה, בוטל השימוש במכשירי טלפון ניידים במהלך השיעורים ושימוש בהם יגרור אחריו את החרמתם.

עוד מתברר מחוזר המנכ"ל כי, לפחות 80% מהשיעורים בכיתות א-ג יתנהלו 'כמו פעם', בעט ובנייר בלבד ואילו בכיתות ד-ה, יעשו התלמידים שימוש במכשירים אלה בהיקף של 70% מהשיעורים.

נושא ה'טאבלטים' זכה אף הוא להתייחסות חדשה והשימוש בהם, בשעות אחר-הצהרים יוגבל לשעתיים בלבד והם ימומנו על-ידי ההורים במחיר של עד 667 ש"ח לשנה, בעוד עלות השאלתם תגיע ל-300 ש"ח בשנה לתלמיד בלבד.

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב

bottom of page