top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'שופטים'


השבת נקרא את הפרשה החמישית בספר-דברים היא פרשת-שופטים.

בפרשה זאת נמשך נאומו של משה רבע"ה ובמרכזו סדרה של מצוות ואיסורים: הקמת מערכת-משפט ואיסור קבלת שוחד, איסור עבודה-זרה, דיני זקן-ממרא וחובה לשמוע בקול החכמים, מינוי מלך וחובותיו.

כמו כן דנה הפרשה בזכויות ומתנות לכוהנים וללויים, איסור מכשפים, בעלי-אוב, ידעונים ונביאי-שקר.. בהמשך דנה הפרשה בדיני רוצח-בשגגה וערי-מקלט, דיני עדי-שקר ועדים-זוממים, דיני-מלחמה, מצור ולקיחת שלל ולבסוף גם בנושא עגלה-ערופה.

כניסת השבת במושבה בשעה: 18.24 וצאת השבת בשעה: 19.30.

שבת שלום!.

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page