top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

גלאי רעידות-אדמה לניל"י


במסגרת ההכנות לקראת רעידת-אדמה בארץ, יזכה בקרוב בית-הספר ניל"י בזכרון-יעקב ל'גלאי רעידות אדמה' שמטרתו להתריע מראש על סכנת הרעש העלול לפקוד את המקום.

קצין-הביטחון של המושבה, אלי עטיה, מסר כי בהתאם להנחיות משרד-החינוך, מחוייב כל מבנה חינוכי שנבנה לפני 1982 ולו יותר משתי קומות, להתקין את 'גלאי רעידות-האדמה' ובימים האחרונים יוחלט איזה סוג של גלאי אכן יותקן בבית-ספר ניל"י במושבה.

"מאחר שמדובר במבנה יישן שהוקם לפני שנים ואילו שאר מוסדות החינוך בזכרון-יעקב ניבנו אחרי שנת 1982 הוחלט במשרד-החינוך על התקנת הגלאי בניל"י והמשרד גם יממן את רכישתו והתקנתו של המכשיר" ציין אלי עטיה.

נראה כי הגלאי יותקן בבית-הספר בתוך שבועיים-שלושה.

#זכרונים #רעידתאדמה #זכרוןיעקב

bottom of page