top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

גידול מדאיג במספר המעצרים!


לרגל ציון 20 שנה להקמתה והפעלתה של הסנגוריה הציבורית, פורסמו השבוע נתונים מדאיגים מאוד בכל הקשור לביצוע מעצרים בישראל.

על-פי המספרים המבהילים שראו-אור, מתברר כי משנת 1998, במהלכה נעצרו 38 אלף בני-אדם, הגיעה מספר העצורים בשנת 2015 ל-62 אלף!.

למי שלא יודע, או שטרם נעצר, הנה עוד נתון מדאיג ולפיו במסגרת מעצר 'עד תום ההליכים' חלה עלייה מטורפת מ-6000 מעצרים כאלה בשנת 1998 ל-20,000 מעצרים 'עד תום ההליכים' בשנת 2015.

מסתבר שיש גם סוג נוסף של מעצרים והם מוגדרים כ'מעצר לצרכי חקירה' (או: 'מעצר לימים'). גם בתחום זה חלה עלייה דרמטית, אלא שמה שמדאיג עוד יותר, היא העובדה לפיה שני-שליש ממעצרים אלה, לא הסתיימו בהגשת כתבי-אישום!.

מצידו השני של המתרס ועל-פי נתוני הסנגוריה-הציבורית, מתברר כי בשנה שעברה הוגשו 182 תלונות נגד שוטרים ורק 116 מתוכן הגיעו לכלל חקירה, בעוד כל השאר נגנזו ורק 6 מהן הובילו לדיון פלילי או משמעתי.

תלונות רבות הוגשו על ביצוע חיפושים משפילים בעצורים ובהם קטינים ועדיין לא אמרנו מלה על מה שכינה המפכ"ל הנכנס אלשייך, כ"שיטור יתר" נגד האוכלוסייה האתיופית, מצד המשטרה.

העוסקים בתחום זה יודעים להצביע על יוחנן דנינו, המפכ"ל הקודם של המשטרה, כמי שאחראי על הגידול במספר במעצרים, משום שהוא דגל בהרחבת 'מעצרים לצורך הרתעה' ומכאן היד הקלה של המשטרה על הדק-המעצרים.

מה זה אומר?

בפשטות: לאזרח שומר-חוק בישראל, נשקפת סכנת-מעצר גדולה יותר כיום, מאשר בעבר ומדובר במגמה ברורה המבטאת דפוס התנהגות משטרתי, הזוכה לגיבוי, בניגוד למשל לעמדתה של שרת-המשפטים שקד, אשר הביעה דאגה נוכח הנתונים שהוצגו בפניה.

הבעיה המרכזית אינה רק בתחום ביצוע המעצרים, אלא בעיקר בתוצאות הלא-מחמיאות של מעצרים אלה, המתבררים במקרים רבים מידי כ'מעצרי-שווא', מה שמציב את ישראל בתחתית טבלת המדינות המערביות בכל הקשור לכיבוד חופש החפות של אזרחיה.

סביר אולי להניח כי הסנגוריה-הציבורית, המעניקה הגנה-משפטית למי שאינו יכול להרשות לעצמו מימון עורכי-דין רודפי-בצע, תפרסם בשנה הבאה תמונה עגומה עוד יותר ולצידה גם נתונים אודות אלימות ברוטאלית של המשטרה כלפי האוכלוסייה האתיופית ומספר מעצרי-השווא שבוצעו בקרב קהילה זאת, שלא נדע...

מסקנה והמלצה: להשתדל לא להיעצר ואם כבר נעצרתם על לא עוול בכפכם, לסתום את הפה ולא להוציא הגה לאורך כל תקופת המעצר (גם אם היא ארוכה ומוארכת), שאם לא כן, רוב הסיכויים שיגרמו לכם להודות ברצח ארלוזרוב ואף לשחזר אותו!

#זכרונים #מעצרים #זכרוןיעקב

bottom of page