top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

50 ש"ח לחודש- תוספת להסעת תלמידים


בישיבה שלא מן-המניין, אשר התקיימה השבוע בנושא הסעת תלמידי המושבה לבתי-הספר, התברר כי בהשוואה לשנה שעברה, תידרש השנה תוספת של 50 ש"ח לחודש עבור הסעת-תלמידים בצהרים ובתוך כך תוענק הנחה של 10% לכל ילד שני ויותר, מכל בית-אב.

בישיבה הציעו חברי האופוזיציה שורה של הצעות ורעיונות בתחום הסעת התלמידים, אולם לאחר דיון שנערך, נדחו ההצעות הללו ברוב קולות.

ראש-המועצה זיו דשא סקר שוב את התנאים והנסיבות אליהם נקלעה זכרון-יעקב, בעקבות ההחלטה של אג"ד להפסיק את ביצוע ההסעות במושבה והדגיש כי בכוונת המועצה "לפתור בצורה איכותית את הבעיה בשתי פעימות, כאשר הראשונה בטווח מיידי נוכח הלחץ הנובע מפתיחת שנת-הלימודים".

לדברי זיוה דשא ,השנה יגיעו האוטובוסים לפני מועד ההסעה ובכך ימנעו הלחץ והמהירות שאפיינו את ההסעות בשנים עברו. כמו כן התברר כי קווים 2-3 ימשיכו לפעול כרגיל ובכוונת המועצה לפעול לתגבר אותם בעתיד.

ההסעות של שעות הבוקר, ימשכו כרגיל על-ידי אג"ד.

מבדיקה שנערכה התברר כי כ-80% מהמשתמשים בהסעות הם תלמידים מבתי-הספר ניל"י ו'החורש' ועל-כן נקבע כי בתי-ספר אלה יזכו בעדיפות בכל הקשור לביצוע הסעות'פרטיות'.

#זכרונים #הסעות #זכרוןיעקב

bottom of page