top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

למה לי תעודת-בגרות?


שנת-הלימודים החדשה הנפתחת היום, אינה מבשרת טובות וככל הנראה נמשיך לקבל ממערכת-החינוך בישראל עוד קצת מאותו הדבר עצמו.

תעודת-הבגרות תמשיך להיות חזות הכל, מטרה שלהשגתה ימשיכו להשקיע את מירב המשאבים, הזמן והכוחות, רק כדי להציג את ה'הישגים' המרשימים של מספר הזכאים לתעודה הנחשקת. בתוך כך ימשיכו בתי-הספר והמערכת כולה, להיות שותפים לשקר הגלוי והמוסכם ולפיו, יסננו מראש את התלמידים שסיכוייהם לעמוד בבחינות-הבגרות נמוכים ויגישו לבחינות רק את אלה שעל פניו יש להם סיכוי טוב לעמוד בדרישת המפעלים ליצירת בעלי תעודות-בגרות.

כל הנתונים של שנת הלימודים החדשה, יצביעו שוב על 'לקויי למידה' במרבית בתי-הספר ובכל הגילים וההשוואה הנדרשת מול העולם המערבי, תציב שוב את ישראל, במקרה הטוב, במקום נמוך באמצע הטבלה, למרות שיטת ההונאה המוסכמת אשר באה לידי ביטוי בהענקת 'בונוסים'...

גם בשנת הלימודים החדשה, מרבית התלמידים לא ידעו לנהל שיחה קולחת בשפה האנגלית, בקושי רב יהיה להם מושג בתולדות עם-ישראל, ימשיכו לדבר בשפה עילגת ובעיקר ימשיכו להיות בורים ועמי-הארצות בתולדות יהדות ספרד והמזרח.

עכשיו יש 'שיגעון' חדש בדמות ' 5-יחידות' במתמטיקה. כל שר-חינוך מאייש את המשרד החשוב ביותר במדינה עם סוג חדש של 'אג'נדה' ועד שהמערכת מצליחה לעכל וליישם את הרעיון החדש, השר מתפטר/מפוטר והתלמידים נשארים מבולבלים.

גם בשנת הלימודים הקרובה נהיה עדים, מן הסתם, למחסור חמור במורים במקצועות שונים, לצד עודף במורים במקצועות אחרים, שלא לדבר על רמת ההוראה הנמוכה, אשר מאפיינת בתי-ספר כה רבים ועוד לא אמרנו אף לא מלה, על האלימות שתמשיך לשרור בכיתות.

מי שתולה תקוות בשנת הלימודים החדשה, כדאי מאוד שיתעורר מאשליותיו כי כאשר תעודת-הבגרות היא חזית-הכל, אין זמן ואין אפשרות לעסוק בדברים אחרים, כמו למשל חינוך. בתי-הספר ימשיכו למלא תפקיד מסורתי כפול: לשמש סוג של 'בייבי-סיטר' לשמירה על הילדים למשך מספר שעות ביום ובמקביל, להיות קו-ייצור להשגת תעודת-הבגרות, נקודה.

אגב, כבר מזמן התברר כי מרבית התלמידים בארץ סבורים כי תעודת-הבגרות לא תבטיח להם בעתיד תעסוקה, שלא לדבר על כך שהאקדמיה הישראלית כבר הבינה כי אין להתייחס לתעודת-הבגרות ברצינות יתירה וכי מוטב להתבסס על מבחני-כניסה לאוניברסיטאות.

הסיפור העצוב הזה חוזר על עצמו כל שנה מחדש ונראה שאין ממש מה לעשות כי העדר-הישראלי נוהה בצורה עיוורת אחר עגל-הבגרות...

בכל מקרה, למי שהתחיל היום את שנת-הלימודים, למרות כל הדברים הללו, אנו מאחלים הצלחה רבה והעיקר שתהנו...

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב

bottom of page