top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

בארכיון המושבה עוסקים גם בבלשנות


לירון גורפינקל, מנהלת ארכיון המושבה, מוצאת עצמה לא פעם בפני חידות משונות הדורשות, מן הסתם, גם מיומנות בבילוש ובבלשנות.

כך אירע למשל לא מכבר, כאשר התבקשה על-ידי משפחה מסוימת, לאתר קרובת משפחה שנולדה כפי הנראה בזכרון-יעקב, בימים בהם טרם הומצא המחשב.

גורפינקל הצליחה לאתר את קרובת המשפחה המבוקשת והתברר כי הודות לרישום בספר-הלידות, תועד דבר הולדתה במושבה בשנת 1890. אלא שלרוע המזל, הלכה הילדה לבית-עולמה מקץ שנה וכעבור שנה נוספת, נולדה למשפחה עוד ילדה, אשר נשאה את שם אחותה המנוחה ועכשיו צריך לנסות ולברר את מי בדיוק ביקשה המשפחה לאתר...

בעיות איתור האנשים, נובעות משורה ארוכה של סיבות, כמו למשל איות השמות בצורות שונות, שלא לדבר על כתיבת השמות באידיש, אי-בהירות באשר לתאריכים ומועדי הולדת ופטירה. כבר קרה שבחיפושים שבוצעו, נתגלתה למשל, בת נוספת שכלל לא הייתה ידועה במשפחה, או בן שנולד בשנה אחרת לגמרי ממה שסברו תחילה וגם בת 'אובדת' שכלל לא נולדה בזכרון-יעקב.

במקרים אחרים, אין רישום על הולדתו של אדם במושבה, או משפחה שעזבה את המושבה לאחר שנים אחדות ואז נולד לה תינוק, שמן הסתם, סברו הכל כי היה יליד זכרון-יעקב ואפילו מקרה, בו מדובר בשני אבות בעלי שם זהה ולהם יחד, לא פחות מ-8 ילדים...

לירון גורפינקל, יחד עם צוות המתנדבים של הארכיון, עוסקים במקרים אלה,

בסוג של בלשנות ובילוש ונעזרים בספרי-לידות, ספרי-נפטרים, פרטיכלים וכל תיעוד רשום, אבל מניסיון, לא סומכים יותר על הזיכרון-האנושי המתעתע...

#זכרונים #ארכיון #זכרוןיעקב

bottom of page