top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'עקב'


השבת נקרא את פרשת-עקב, השלישית מספר-דברים.

במרכז הפרשה המשך נאומו של משה רבנו ע"ה, לקראת פירוט המצוות בפרשות הבאות.

הפרשה מדברת על התגברות ישראל על עמי-הארץ ועבודת-האלילים ועל שבחה של ארץ-ישראל. כמו כן דנה הפרשה באזהרה מפני שכחת עזרת-השם והסתמכות על " כוחי ועוצם ידי".

בהמשך סוקרת הפרשה את חטא-העגל וחטאים נוספים של ישראל ומייחסת מקום לתורת-הגמול: שכר על קיום המצוות ועונש על אי-קיומן.

בפרשה הזאת שזורה פרשית "והיה אם שמוע" הכלולה ב"קריאת שמע" ובה גם הציווי על ברכת-המזון וכן תיאור שבעת המינים.

כניסת השבת בזכרון-יעקב בשעה: 18.42. צאת השבת בשעה: 19.49.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page