top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

שירותי הסעה מיוחדים לתלמידים!


בעקבות ההחלטה של קואופרטיב אג"ד להפסיק את הפעלת קווי התחבורה להסעת תלמידים בזכרון-יעקב, נאלצה המועצה-המקומית למצוא פתרונות מהירים, נוכח פתיחת שנת-הלימודים שבפתח ופרסמה מכרזים לביצוע הסעות לתלמידים,

בשלב הראשון, פורסמו מכרזים להסעת תלמידים של בתי-הספר ניל"י והחורש ומי שיזכה במרכז זה, יבצע את ההסעות באמצעות אוטובוסים מיוחדים, המיועדים להסעת תלמידים חגורים. הסעות אלה יהיו בתשלום, אף על-פי שבשלב זה, לא ידוע בכמה כסף מדובר לכל תלמיד.

במקביל יישארו עדיין ארבעה קווים של אג"ד אשר יסיעו את תלמידי בתי-הספר החיטה, יעבץ, פלך ותיכון-המושבה.

עופר לזמי, האחראי במועצה-המקומית על מערך הסעת התלמידים מסר ל"זכרונים" כי "פינוי אוטובוסים של אג"ד מהנמ"קים באותן שעות, יאפשר גמישות וזמינות של אוטובוסים לתיכון-המושבה גם בשעות הצהרים המוקדמות" וכי הודות לכך " נוכל לבצע הסעות בשעה 13.30 לתלמידי התיכון".

ככלל מדובר בשלב הראשון של התארגנות ההסעות לתלמידים במושבה ולא מן הנמנע כי במהלך החודשים הקרובים יחולו שינויים במערך זה.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page