top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'ואתחנן'


השבת נקרא את פרשת-ואתחנן, השנייה בספר-דברים.

במרכז הפרשה, סיום נאומו של משה רבע"ה לפני פטירתו ובו אזהרה על שמירת המצוות והזכרת מעמד-סיני וכן התחייבות בגלות, אם לא ישמרו ישראל את המצוות.

בהמשך מופיע אזכור ראשון למושג 'התשובה' ומשמעויותיו והנסים שעשה הקב"ה ומשמעותם הדתית.

לקראת סוף הפרשה, מוזכרות ערי-המקלט משני צדי הירדן, חזרה על עשרת-הדברות, פרשת 'שמע ישראל' ויסודות האמונה ואזהרה על השמדת עבודת האלילים.

כניסת השבת במושבה בשעה: 18.50. צאת השבת בשעה: 19.58.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page