top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הרב אברמובסקי שותף להענקת אות הוקרה


הרב הראשי לזכרון-יעקב, מרדכי אברמובסקי שליט"א, היה שותף להענקת אות הוקרה מיוחד במינו לאחת הדמויות המשמעותיות בעולמה של תורה.

אות ההוקרה הוענק לרב בן-ציון אלגאזי, ראש מכון 'צורבא מרבנן' על פועלו המתמשך בתחום הנחלת ההלכה בישראל והוא זכה להערכה ולהוקרה מידי הרה"ג הרב הראשי לישראל דוד לאו, ראש ישיבת-חברון הרב דוד כהן, ראש ישיבת גרודנא יצחק הקר והרב של זכרון-יעקב מרדכי אברמובסקי.

בדברים שנשא הרב הראשי לישראל, אמר בין היתר כי ההוקרה לה ראוי הרב אלגאזי היא "בזכות הקמת המכון הפועל מזה י"ג שנים להנגשת והעמקת לימוד ההלכה בכל שדרות העם, על-ידי מאות שיעורי הלכה ומוקדי לימוד בכל רחבי הארץ, בהם נוטלים חלק אלפים רבים. בדרך זו זוכה הרב אלגאזי לקרב את ההלכה למעשה לכל יהודי החפץ בכך".

#זכרונים #הרב #זכרוןיעקב

bottom of page