top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

העליון קבע כללים חדשים ל'בלעדיות בתיווך'


חברת תיווך מזכרון-יעקב חתמה זה לא מכבר על 'הסכם בלעדיות' עם בעל-בית בעתלית, אלא שהלה מכר את הבית כעבור חודשיים לקונה, שראה את הבית בו חפץ, לפני מועד החתימה על ההסכם. חברת-התיווך הזכרונית דרשה דמי-תיווך בגין העסקה הזאת והעניין התגלגל לפתחם של בתי-משפט השלום והמחוזי, אשר הורו על ביטול דמי-התיווך. התיק הגיע בסופו של דבר לבית-המשפט העליון, שקבע כי התיק יחזור לבית-משפט השלום, שיבחן אותו בהתאם לאמות-המידה החדשות, שנקבעו בפסיקה התקדימית והעקרונית של העליון.

בית-המשפט העליון, בהרכב השופטים סלים ג'ובראן, יצחק עמית ודפנה ברק-ארז, קבע כללים חדשים בכל הקשור לנושא החתימה על 'הסכם הבלעדיות' בעולם התיווך, מה שעשוי להשפיע באופן משמעותי על עסקאות רבות בתחום זה.

בית-המשפט קבע כי מוכר דירה אינו חייב בתשלום דמי-תיווך למתווך, שעמו חתם על 'הסכם בלעדיות', אם יוכיח כי המתווך לא היה גורם אפקטיבי בבצוע העסקה.

כמו כן קבע בית-המשפט, אמות מידה חמורות לבחינת תרומתו של המתווך ובתוך כך את הצורך לבחון את המועד בו ראה הקונה את הדירה והאם היה זה לפני התאריך בו נחתם 'הסכם הבלעדיות'. על-פי בית-המשפט העליון, ככל שהחתימה על 'הסכם הבלעדיות' רחוק יותר, קשה לסתור את ההסכם כי הקונה עשוי לחזור לנכס חודשים אחרי שראה אותו בזכות המתווך.,

בג"צ הורה לבחון מתי נחתם הסכם-המכר, כשהמכירה קרובה לתאריך החתימה על 'הסכם הבלעדיות', ישחק הדבר לטובת בעל הדירה, משום שהמתווך כנראה טרם השפיע על העסקה.

בנוסף לכך הורה בג"צ לבחון את תום-הלב של הצדדים, כדי למנוע מהלקוח לעקוף בכוונה את 'הסכם הבלעדיות' וכן לבחון כיצד הגיעו הקונים לדירה שהם חפצים לרכוש.

בג"צ הורה גם למוכר הדירה, לדווח למתווכים על מתעניינים נוספים ואחרים, שלא יכללו ב'הסכם הבלעדיות'.

לדברי העוסקים בתחום התיווך, מדובר לא רק בפסק-דין תקדימי, אלא במהפכה של ממש העשויה להגן על רוכשי דירות ובתים, המוצאים עצמם לא פעם נאלצים לשלם דמי-תיווך בגין 'הסכמי בלעדיות' מפוקפקים.

#זכרונים #תיווך #זכרוןיעקב

bottom of page