top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

המועצה משכה עתירות לבג"צ

בישיבה שלא מן-המניין שהתקיימה אתמול (יום שלישי) על-פי דרישת האופוזיציה, החליטה המליאה למשוך את העתירות שהגישה המועצה-המקומית הקודמת לבג"ץ בנושא צווי-ההגנה של מבקר-המדינה ל'חושפי השחיתות' שעבדו במועצה.

כזכור הגישה המועצה היוצאת עתירות לגב"ץ, בהן השיגה על קביעת גובה תשלום הפיצויים שקבע בזמנו מבקר-המדינה לעובדים, שזכו מטעמו בצווי-הגנה ואשר הוגדרו על-ידי המבקר כ'חושפי-שחיתות'.

בישיבה קולנית וסוערת, שהתקיימה כאמור אתמול, החליטה המליאה החדשה, ברוב קולות,

למשוך את העתירות שהוגשו בזמנו לבג"ץ בנושא זה ונראה כי בכך נחתמה הפרשה הזאת סופית.

#זכרונים #פוליטיקה #זכרוןיעקב

bottom of page