חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת דברים 'שבת-חזון'

השבת נפתח בקריאת הפרשה הראשונה בספר-דברים ונציין את 'שבת חזון' על-שם ההפטרה שקוראים לפני ט' באב, שמתחיל השנה במוצאי-השבת ונמשך ביום ראשון.

במרכז פרשת-דברים מצויים נאומי משה רבע"ה לפני מותו ובהם סקירת מנוי נשיאי השבטים והשופטים, תיאור חטא המרגלים והעונש שבא בעקבות כך. כמו כן מתוארים היחסים עם אדום ומואב, המלחמות עם סיחון ועוג ומתן נחלות בעבר הירדן-המזרחי לראובן, גד וחצי שבט המנשה.

כניסת השבת במושבה בשעה: 18.58. צאת השבת בשעה 20.06.

שבת שלום וצום קל לכל הצמים!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זיכרוןיעקב