top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'ניצחון' לאופוזיציה בנושא 'הספורטן'!


האופוזיציה בזכרון-יעקב הנחילה אתמול הפסד מביך לקואליציה החדשה של ראש-המועצה זיו דשא והצליחה ברוב קולות(!) להעביר במליאת-המועצה החלטה בנושא המכרז ל'ספורטן', בניגוד לדעת ראש-המועצה וחבריו!.

תחילת הפרשה בחודש נובמבר 2015, כאשר המועצה-היוצאת, עסקה בהכנת מכרז חדש להפעלת מתקן הספורט היחיד במושבה, אלא שאז נקלע הנושא למערכת הבחירות וכתוצאה מדרישה ציבורית, נדחה פרסום המכרז למועד מאוחר יותר.

לאחר הבחירות דרש זיו דשא להכניס שינויים במרכיבי המכרז ובכלל זה קיצור תקופת הזכיינות ל-10 שנים, התקנת חימום נוסף, קרוי הבריכה, אפשרות שימוש לאגודת-השחיינים והתקנת הנגשה.

הדיונים בנושא זה צברו תאוצה, בעיקר על רקע האפשרות לפיה, אם עד חודש דצמבר השנה לא יפורסם המכרז ויאושר ההסכם עם הזכיין שיזכה בו, תועבר הפעלת מתקן-הספורט לידי המועצה-המקומית, או לחילופין יסגר.

על רקע זה ביקשה האופוזיציה, לקיים דיון מיוחד והציגה בישיבת-המליאה את דרישותיה החדשות בכל הקשור להפעלת ה'ספורטן: דחייה נוספת של חודש ימים לפרסום המכרז, הענקת הנחה נוספת של 25% לתושבי זכרון-יעקב, הקצאת שני ימים בשנה(!) לאוכלוסיה הדתית, והעברת 20% מההכנסות למחלקת-הספורט של המועצה-המקומית.

הצדדים נערכו להצבעה על הצעות האופוזיציה וכאשר נראה היה כי לקואליציה אין הרוב הדרוש, נערכו הכל להצבעה שניה וכאשר ביקשה הקואליציה הצבעה נוספת, התנגדה לכך האופוזיציה וזכתה ברוב קולות בהצבעה!.

בעקבות הכישלון בהשגת הרוב במליאה, פרסם ראש-המועצה זיו דשא הודעה בדף ה'פייסבוק' שלו ובו הביע פליאה על חברי האופוזיציה, שבעת כהונתם בקואליציה, החליטו בזמנו, על פרסום המכרז ומרכיביו ועכשיו דרשו, לדעתו בצורה תמוהה, להכניס במכרז שינויים שלא היו מקובלים עליהם בעבר.

עוד הטעים זיו דשא כי השינויים של האופוזיציה במכרז, עלולים להפוך אותו למכרז לא-כלכלי ויבריח מתמודדים אפשריים על הזכות להפעלת ה'ספורטן', שלא לדבר על העמקת המשבר הכספי בו נתונה המועצה-המקומית. ראש-המועצה הדגיש כי עד 22 בדצמבר, חייב המכרז לעבור את התהליך הנדרש, שבסופו יאשר משרד-הפנים את ההסכם עם הזכיין, שאם לא כן ייסגר המתקן.

האופוזיציה לא נותרה חייבת וצילה רשף פרסמה הודעה, על רקע דבריו של ראש-המועצה והטעימה, כי היא מתפלאת על גישתו של זיו דשא ,שהרי כל השינויים אותם הצליחה האופוזיציה להכניס למכרז, הם לטובת תושבי זכרון-יעקב ועשויים רק לקדם את עניינם בתנאי הפעלת ה'ספורטן'.

ניצחון האופוזיציה בהצבעה, עשוי אולי להביא לתוצאות חיוביות מבחינתה במכרז האמור, אף שעלול הדבר להסתיים בכי-רע, אם אמנם יתברר כי הם הביאו לתנאים שלא יעודדו מתחרים על הפעלת ה'ספורטן', אבל יחד עם זאת, ההפסד המביך של הקואליציה החדשה, חייב ללמד אותה 'להכין שיעורי-בית' לפני כל הצבעה...

#זכרונים #פוליטיקה #זכרוןיעקב

bottom of page