top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי יסיע את התלמידים לבתי-הספר?


שנת הלימודים תשע"ח צפויה להיפתח בעוד כשלושה שבועות והמועצה-המקומית זכרון-יעקב 'שוברת את הראש' למציאת פתרון ראוי להסעת התלמידים לבתי-הספר.

הבעיה התעוררה עקב הודעה חד-צדדית, בחודש יוני, מטעם קואופרטיב אג"ד ולפיה צפוי שינוי בהקצאת מספר האוטובוסים להסעת תלמידים במושבה. לאור זאת, החליטה המועצה-המקומית, על שילוב קווי-היסעים לשיפור השירות ורמת הבטיחות של התלמידים. נוכח העובדה לפיה כמות האוטובוסים, שעד כה שירתו את כל בתי-הספר במושבה, ישרתו כעת אזורים ממוקדים, מתוכנן שינוי במערך ההיסעים הכללי.

מהמועצה-המקומית נמסר כי בשנת הלימודים הקרובה, צפוי שכלל מערך ההיסעים יתבסס על מכרז למסיעים ולא על התחבורה-הציבורית.

בשלב זה עדיין לא ידוע מה יהא מחיר ההסעות וזאת משום שעדיין לא ידועות תוצאות המכרזים, כמו גם מספר התלמידים הצפויים להשתמש בהיסעים וכן תקציבי-הסיוע לזכאים ממשרד-החינוך.

המועצה מסרה כי עם סיום התהליך היא תפרסם לציבור את כל המידע הנדרש בנושא זה.

#זכרונים #הסעות #זכרוןיעקב

bottom of page