top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לחצני-מצוקה 'כשרים' להפעלה בשבת!


חדשות טובות לשומרי-המצוות: 'מכון-צומת' פיתח לחצני-מצוקה לקשישים, נכים ובעלי מוגבלויות שונות, המותרים על-פי ההלכה לשימוש בשבתות וחגים!.

יו"ר המכון, הרב המהנדס ישראל רוזן, מסר כי הסתיים שלב-הפיתוח של הלחצנים ה'כשרים' החדשים ובכך באה על פתרונה בעיה קשה, עמה התמודדו קשישים ומוגבלים מקרב שומרי-המצוות, אשר מצד אחד נאלצו עד כה להימנע מהפעלת מכשיר-מצוקה, מחשש לחילול שבת ומצד שני, נהגו להפעיל מכשירי-מצוקה, גם במצבים שלא היה בהם פיקוח-נפש ואף לא במצבים של ספק פיקוח-נפש.

המכון הפועל למציאת פתרונות הלכתיים-טכנולוגים לבעיות אקטואליות, לקח בחשבון כי קשישים, נכים ומוגבלים חוששים ממצבי-מצוקה ומוצאים את ביטחונם בהפעלת הלחצנים, גם כאשר אינם נתונים במצב של פיקוח-נפש. על רקע זה נמצא פתרון בשיטת ה'גרמא' והחידוש נמצא בהרחבת ההיתר לשיטה המקובלת בשבת, בתחום הרפואה לקשישים, נכים ובעלי מוגבלויות שונות.

המכון מצא שיטה לפיה תגובת השרשרת שמפעילה קריאת מצוקה, לא תתרחש בעת הלחיצה על המתג וכך ניתן 'לעקוף' את המנגנון שהפעלתו גורמת לחילול שבת.

עכשיו ממתינים לשלב היצור ההמוני ולהפצתו של המכשיר ה'כשר' החדשני.

#זכרונים #המצאה #זכרוןיעקב

bottom of page