top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הגרעון המצטבר של זכרון-יעקב כ-62 מיליון ש"ח!


ראש המועצה-המקומית זכרון-יעקב, זיו דשא, גילה אתמול לחברי מליאת המועצה, כי הגרעון המצטבר של הרשות-המקומית הגיע לכ-62 מיליון ש"ח!.

זיו דשא סקר באוזני חברי המליאה נתונים כספיים כלליים ואמר כי עם חזרתו של גזבר המועצה, תקבל המליאה סקירה מפורטת ובכלל זה, טבלאות והתפלגות הגרעון לכל מרכיביו, אולם כבר עכשיו ניתן לקבוע כי הגרעון המצטבר הגיע לסכום האמור והוא מורכב מגרעון של 49 מיליון ש"ח ועוד 13 מיליון ש"ח וכל זאת, מבלי לקחת בחשבון עוד כ-11מיליון ש"ח, התחייבות להשלמת הקמת 'מתחם יעבץ'.

בנוסף לצרה הזאת, לא דובר עדיין על הלוואות הרובצות על כתפי המועצה-המקומית ונכון לשנת 2016, כבר נרשמה חריגה של כמיליון שקלים וחצי.

בישיבת המליאה הראשונה של המועצה החדשה, מסר זיו דשא כי המועצה החליטה לדחות את פרסום המכרז הנוגע להפעלת ה'ספורטן' לעוד מספר שבועות ובכוונתה לצמצם את זמן ההתחייבות של המפעילים הבאים ל-10 שנים בלבד.

ראש-המועצה גילה לחברי המליאה כי לא נחתמו הסכמים קואליציונים עם שותפיו וכי הושגו הסכמות המבוססות על פעילות ותמיכה במוסדות-חינוך וכי יש הסכמה עם הסיעות השותפות בקואליציה ואם יעלה הצורך בכך, יחתמו גם הסכמים.

זיו דשא הודיע גם, כי המועצה הגישה התנגדויות לפרויקט ה'סינימטק' על רקע שיקולים תחבורתיים, שלא נלקחו בעבר בחשבון ובנושא אחר, הודיע ראש-המועצה כי חברת אג"ד מפסיקה את הסעות התלמידים במושבה. " הצלחנו אמנם לשמור על חלק מהקווים, אבל אנחנו מוציאים מכרזים לביצוע הסעות פרטיות,בהן יקבעו לוחות-הזמנים, המסלולים ותנאי ההפעלה וזאת, נוכח לחץ הזמן לקראת פתיחת שנת-הלימודים" אמר דשא.

גם 'פארק היין' זכה בישיבה הזאת להתייחסות, כאשר הודיע זיו דשא שהתברר כי התגלתה סטייה מההסכם שנחתם עם המועצה-המקומית, בעיקר בנושא פרסום המכרז להקמת 194 יחידות-דיור בפרויקט. מישה בלומנפלד, כיום באופוזיציה ומי שניהל בזמנו את ההתקשרות עם יזמי הפרויקט, ביקש לדעת באיזו חריגה מדובר והיועץ-המשפטי עו"ד יוסי ברזילי ניסה להסביר לחברי-המליאה מהות הסטיות שנתגלו בהסכם. על רקע זה הודיע זיו דשא כי מכתב התנגדות יצא ליזם של הפרויקט.

המועצה תבחן בקרוב אפשרות חניה חלקית על מדרכות וקביעת מסלולי נסיעה חד-סטריים, במטרה לצמצם את בעיות החניה במושבה ואת נפח התנועה היוצר פקקים.

המליאה דנה בשורה של תב"רים שאושרו, עסקה בהרכבים חדשים של וועדותיה השונות וקבעה כי המועצה תדרוש מתאגיד-המים להתקין בכל רחבי המושבה שעוני-מים 'כשרים' המונעים חילול-שבת. כפי שפרסמנו לראשונה ב"זכרונים", שעונים אלה אמורים היו להיות מותקנים כבר עם ההצטרפות לתאגיד-המים ואתמול נקבע כי הדרישה להתקנתם תובא בפני התאגיד בעלות שישא התאגיד, מבלי שהמועצה תוסיף על כך. אריה פולק, מנציגי החרדים בקואליציה, הודה לחברי המליאה על תמיכתם בדרישה.

לקראת סיומה של הישיבה, הציג זיו דשא את הישתלשות העניינים בנושא פרויקט 'מלון עדן-אין', נוכח חלק מתושבי השכונה הסמוכה למלון, אשר הצטופפו גם הם באולם הישיבות

זיו דשא הבהיר כי הנושא כולו נמצא בשלבי התנגדות שונים ולאחר שפגש את בעל-המלון, היזמים ונציגי המתנגדים, החליטה המועצה להעביר את התנגדותה לפרויקט לוועדה-המחוזית לתכנון ובנייה ולולנת"ע.

בשלב זה ביקשו מישה בלומנפלד וצילה רשף מהאופוזיציה להעיר, כי מדובר במהלך לא ראוי משום שהמועצה חתומה כבר על הסכם עם היזמים והיא עלולה להיתבע במיליוני ש"ח אם יופר ההסכם הזה. היועץ-המשפטי הסכים עם העובדה לפיה אכן יש הסכם וכי קיים איום וחשש לתביעה, אבל מצד שני, מאז ה-11 ביולי, יש החלטה של הוועדה-המחוזית ולפיה על המועצה-המקומית להביע את עמדתה בנושא.

ההחלטה להעביר את ההתנגדויות לוועדה-המחוזית, אושרה ברוב של חברי הקואליציה החדשה, בה תמך גם חבר המועצה אפרים צוק, לעומת התנגדות חברי האופוזיציה.

כך הסתיימה הישיבה הראשונה של מליאת המועצה החדשה וכל מי שנטל חלק בעשור האחרון בישיבות המליאה, לא יכול היה שלא לברך על השינוי החיובי שחל באולם הישיבות (ראה מאמר ב"דבר הזכרונים").

#זכרונים #זכרוניםגרעון #זכרוןיעקב

bottom of page