top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אושר מינוי מאיר ואנונו לסגן-בשכר


מאיר ואנונו, יד-ימינו של זיו דשא במערכת הבחירות האחרונה, הפך מאתמול להיות סגן ראש-המועצה וממלא-מקומו בשכר.

זיו דשא הציג במהלך ישיבת-המליאה את תרומתו הרבה של מאיר ואנונו למועצה-המקומית, עוד כאשר ישב על ספסלי האופוזיציה והטעים כי הוא סמוך ובטוח שואנונו יביא מעתה תועלת גדולה עוד יותר בתפקידו כממלא-מקום וסגן ראש-המועצה. דשא ביקש מחברי-המליאה להצביע ולאשר את המנוי, אלא שאז הגיע תור האופוזיציה לומר את דברה.

צחי ברוך הקריא תחילה קטע ציני מאוד, שכתב בזמנו לא אחר מאשר זיו דשא, על רקע מנוי שני סגניו הקודמים של ראש המועצה המתפטר, אלי אבוטבול והוסיף כי, אין וויכוח על זכותו של ראש-מועצה למנות לעצמו סגן אבל "צריך אומץ ציבורי לבצע מהלך כזה, כשאתה בעצמך מציג כאן נתונים על מצבה של הקופה-הריקה במועצה, זאת בושה למנות במצב הזה סגן שעלותו מסתכמת בחצי-מיליון ש"ח מכספי-הציבור! מאיפה הכסף?!" שאל-דרש צחי ברוך.

מישה בלומנפלד מהאופוזיציה הטעים כי "למרות כל מה שכתבו ואמרו עלי, שימשתי סגן ראש-מועצה במשך 5 חודשים מבלי לקבל שכר והנה אתה ממנה סגן בהיקף של 70% מישרה במצב הכספי הקשה שלדבריך מצויה המועצה".

צילה רשף:" אנחנו נמצאים עכשיו בצד הזה של השולחן, כדי לעזור לך לעזור לציבור. טענת שיש גירעונות עצומים וכי צפויות עוד הוצאות גדולות ולכן המסקנה פשוטה: מינוי של סגן-בשכר בהיקף כזה ובעלות כזאת, אינו ראוי בעיתוי הזה, אין לכך הצדקה ציבורית ואולי יש מקום לתקצב אותו בשנת התקציב הבאה".

זיו דשא הגן על עמדתו, עמד על כישוריו המיוחדים של סגנו החדש מאיר ואנונו ואז נערכה ההצבעה על המנוי: 7 חברי הקואליציה הצביעו בעד, אפרים צוק נמנע ו-4 חברי האופוזיציה התנגדו ומאיר ואנונו קיבל את התפקיד.

ההצבעה בעניינו של איציק בלה, סגן ראש-המועצה בהתנדבות מלאה, הייתה כמובן קלה הרבה יותר והוא זכה לאמון כל חברי-המליאה שהצביעו בעדו פה-אחד וכך עבר גם המינוי של ענת קראוס, העוזרת-האישית של זיו דשא והממונה מטעמו, גם על תחום התקשורת, חברי-המליאה הצביעו פה-אחד בעד המנוי.

#זכרונים #פוליטיקה #זכרוןיעקב

bottom of page