top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'פרשת-מטות'


השבת נקרא את הפרשה התשיעית בספר-במדבר, פרשת-מטות.

במרכז הפרשה מדובר על צווי הנדרים השונים והפרתם ועל מלחמת-הנקם של בני-ישראל במדיין וחלוקת שלל-המלחמה.

הפרשה עוברת לנושא טבילת כלים והגעלתם לצורך הכשרה ומספרת אחר-כך, על בני גד וראובן, המבקשים ממשה רבנו ע"ה, לקבל נחלה בעבר-הירדן המזרחי. לאחר התלבטויות, נאות מרב"עה להעניק להם הנחלה המבוקשת, בתנאי שקודם לכן ישתתפו עם כל שאר השבטים במלחמה לכיבוש הארץ ומצרף אליהם את חצי שבט המנשה.

כניסת השבת במושבה בשעה: 19.10. צאת השבת בשעה: 20.20.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page