top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

זיו דשא יבחן מחדש פרויקט 'עדן-אין'!


ראש-המועצה הנבחר, זיו דשא,החליט לבחון מחדש את כל המשמעויות הנגזרות מפרויקט הבניה במתחם מלון 'עדן-אין', על רקע החלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בנושא זה.

זיו דשא מבקש להגיע לגיבוש עמדה סופית, בכל הקשור לפרויקט המדובר ולצורך כך, אמור להיפגש בקרוב עם היזמים ועם בעל מלון 'עדן אין', כמו גם עם חברי וועד התושבים המתנגדים לפרויקט.

בלי שום קשר לכך, דחה זיו דשא את מועד הגשת המכרז להשכרת מרכז-הספורט ("הספורטן"), במטרה לבחון מחדש שורה של נושאים הקשורים להשכרת המתחם.

ראש-המועצה הנבחר, הביע השבוע הסתייגויות בכל הקשור לתכנית הקמת ה'סינימטק' במתחם-אג"ד הישן והביע התנגדות, לחלק ממרכיבי התכנית, שאינה מתחשבת בפתרונות תחבורתיים במרכז המושבה.

שנת הלימודים החדשה בפתח וזיו דשא החל בודק את מוכנות בתי-הספר לקראת פתיחת השנה ובכלל זה נמסר כי הוא גם בוחן את מערך ההיסעים של התלמידים במושבה.

דשא נפגש עם ראשי-רשויות שכנות במסגרת תכנית "שותפות לקיימות אזורית", פרי יוזמת גני רמת-הנדיב. לתכנית הזאת, הקוראת לשיתוף-פעולה אזורי במטרה ליצור סביבה 'מחוסנת' חברתית, כלכלית וסביבתית, שותפה גם זכרון-יעקב וזיו דשא כבר הצהיר על כך, שהוא רואה בה בסיס נרחב לפעילות משותפת ואזורית. טליה מבור תוביל את המועצה-המקומית בהמשך התהליך בנושא זה.

ראש-המועצה הנבחר ניפגש עם ד"ר קירה רדינסקי, המדענית תושבת המושבה, על הישגיה פרסמנו כתבה ב"זכרונים" בשבוע שעבר, ברך אותה על הצלחתה המרשימה ואיחל לה המשך מוצלח בכל מעשיה ודרכה.

#זכרונים #עדןאין #זכרוןיעקב

bottom of page