top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מחכים למליאה החדשה

ביום שלישי בשבוע הבא כז' תמוז תשע"ו ה-2 באוגוסט 2012, אמורה להתכנס ישיבת המליאה החדשה של המועצה-המקומית זכרון-יעקב, מאז נבחר זיו דשא לראש-המועצה.

מעבר לחשיבות ההיסטורית של הישיבה (למרות שבשבוע שעבר הייתה ישיבת מליאה 'שלא מן המניין'), מעוררת הישיבה הזאת הרבה סקרנות בקרב המקורבים ל'ביצה המקומית'. חברי-המליאה יתעסקו מן הסתם ברשימת נושאים המצויה על סדר-היום ואולי אף יצביעו בעד ונגד הצעות שונות. יתכן כי במהלך הישיבה הזאת, אף יתבקשו לאשר מינוי סגן חדש לראש-המועצה, אבל לא פחות חשוב מכך, מעוררת הישיבה ציפייה מסקרנת, בכל הקשור לאופי ההתנהלות שלה ובמיוחד לעמדתם והתנהלותם של חברי האופוזיציה, שעד לא מכבר ישבו מצדו השני של המתרס הפוליטי.

בישיבה הזאת אמורה להשתתף גם חברת מועצה חדשה, פנינה סלומון (ראה כתבה) ומעניין יהיה גם לבחון אופן הטיפול של המליאה בהצעות-לסדר וב'שאילתות' של האופוזיציה, שהרי עד לבחירות, נהוג היה 'לנפנף' משולחן המליאה,

כל הצעה ונושא שהעלתה האופוזיציה, המצויה מעכשיו בשלטון.

בכל מקרה, יהא מעניין!

#זכרונים #פוליטיקה #זכרוןיעקב

bottom of page