top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'פינחס'


השבת נקרא את הפרשה השמינית בספר-במדבר, היא 'פרשת פינחס'.

במרכז הפרשה, שכרו של פינחס על מעשה הקנאות שעשה ואשר הביא לעצרת המגיפה שפשטה בישראל.

בהמשך מתארת הפרשה את הציווי שנצטווה משה רבנו ע"ה, להילחם במדיין ולנקום בו על הרעה שעשה לישראל ועל מפקד נוסף שנערך לבני-ישראל, לפני כניסתם לארץ-ישראל והפעם על-פי משפחות.

הפרשה מספרת על חלוקת הנחלות ועל מצוקת בנות צלפחד, לאחר שאביהן מת מבלי להותיר בנים.

משה רבנו ע"ה עולה להר-העברים, להשקיף על ארץ-ישראל, אליה לא יזכה להיכנס ואז הוא ממנה את יהושע בן-נון ליורשו.

הפרשה מסתיימת בקרבן-התמיד ובקורבנות המוספים של החגים.

כניסת השבת במושבה בשעה: 19.15 ויציאת השבת בשעה: 20.25.

שבת שלום!

#זכרוניםפרש #השבועזכרוןיעקב

bottom of page