top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מנסים להרכיב גועליצייה

אנשיו של ראש המועצה-המקומית הנבחר זיו דשא, משדרים אופטימיות נחושה בכל הקשור להתקדמות 'מעשה המרכבה' והמאמץ המושקע בניסיון להרכיב קואליציה רחבה ויציבה, אבל גם הם יודעים ששעון-החול מתקתק וכי אם לא 'סגרו בקרוב עניין', עלול זיו דשא למצוא עצמו בפני בעיה לא פשוטה.

נכון למועד כתיבת שורות אלה ומבלי להיכנס לפרטים ושמות, אם להאמין לצוות של זיו דשא, יש להם כרגע 5 חברים בקואליציה, כשזיו דשא ומאיר ואנונו מהווים שניים מהם. השלושה הנוספים, הבטיחו ככל הנראה את מקומם בקואליציה ועכשיו נעשים מאמצים לגייס לפחות עוד שני חברים, כדי להשיג את הרוב הדרוש.

בורסת-השמות יודעת לספר על שלושה מועמדים העשויים להצטרף לקואליציה, אבל בפוליטיקה כבר ידוע מזמן, שעד שזה-לא-נגמר, זה לא-נסגר.

קצפם של מקורבי ראש-המועצה הנבחר, יוצא על שני נושאים מרכזיים: הראשון מתמקד ב'רשימת הקניות' של חברי-המועצה, המציגים בפני זיו דשא דרישות שמבחינתו אינן הגיוניות, בלשון המעטה. " אנשים חושבים שמדובר בכרטיסי זכייה של מפעל-הפיס ומציגים דרישות מוגזמות ומופרכות, כתנאי להצטרפות לקואליציה" אומרים במחנהו של דשא " הם שוכחים כי מדובר במועצה השקועה בבור תקציבי עמוק ולכן, אנחנו לא ניכנע לסחטנות הזאת, גם אם יעלה הדבר במחיר הרכבת הקואליציה".

עניין שני המכעיס את מחנהו של זיו דשא, קשור להפעלת לחצים "מבחוץ", על חברי המועצה, להימנע מלהצטרף לקואליציה "בכל מחיר". הם סבורים כי לחצים אלה מכוונים על-ידי גורמים מסוימים, שכל מטרתם להכשיל את הרכבת הקואליציה החדשה ויהי מה ואומרים:" אנשים שהגיעו למועצה ובמשך שנים טענו שהם פועלים לטובת המושבה, נכנעים עכשיו ללחצים המופעלים עליהם להתנגד לזיו דשא. מעניין איך משתלב הדבר עם 'טובת המושבה' שלהם?".

בכל מקרה, גם כאן נחושה דעתם לא להיכנע ללחצים והם מאמינים כי בסופו של ובעוד זמן קצר, יוכל

להציג את הקואליציה שלו ואז גם תיפתח הדלת לאחרים להצטרף אליה.

#זכרוניםפוליטיקהזיכרוןיעקב

bottom of page