top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תיעצר הפצת 'מונים-חכמים'

וועדת-הכלכלה של הכנסת קיבלה החלטה ולפיה תיעצר בשלב זה הפצתם של כל 'המונים-החכמים' אשר נועדו לקרוא את צריכת-המים בבתים ואשר אמורים היו להיכנס גם לשוק החשמל והגז.

ההחלטה הזאת התקבלה לאחר דיון, בהשתתפות מומחים, ובמרכזו שתי סוגיות עיקריות: סכנת-קרינה וחילול-שבת.

בסופו של הדיון קיבל יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל החלטה ולפיה, תופסק לעת עתה הפצת המונים 'החכמים' עד למציאת הסדר ופתרון לבעיות שהועלו במסגרת הוועדה. " לא ניתן לכפות חילול-שבת על ציבור שלם" אמר כבל והורה לרשות-המים להפסיק לאלתר את הפצת המונים.

מתברר כי עקב פעולת ה'מונים החכמים', אשר משדרים אלחוטית, נוצרת קרינה מסוכנת העלולה לפגוע בציבור הצרכנים ואז הסתבר גם, כי טמונה במונים הללו בעיה של חילול-שבת: 'המונים החכמים',קוראים באופן אוטומטי ורציף את נתוני צריכת-המים בבתי הצרכנים, ומעבירים אותם ישירות למחשבי העיריות ותאגידי-המים. כל פתיחת ברז יוצרת הנעת גלגל על-ידי זרימת המים ואז נוצרת פעולה חשמלית, המזינה את נתוני הצריכה למחשב והפעולה הזאת גורמת לחילול שבת.

ח"כ יעקב אשר, חבר הוועדה, אמר כי " לא יתכן שאנשים לא יוכלו להתגורר במקומות מסוימים בהם הותקנו מונים המנוגדים לאמונתם". ח"כ אשר הטעים עוד כי "יש בשוק מוני-מים 'חכמים' עם כשרות לעניין השבת ויש תאגידי-מים המאפשרים לצרכנים להשתמש במונה-מכאני. יש לדאוג שתינתן אופציה כזאת בכל עיר ואתר להתקנת מונים בעלי אישור-הלכתי לעניין שמירת השבת וכן לאפשר התקנת מונים-מכאנים לכל המעוניין וכל זאת ללא תוספת תשלום מצד הצרכן".

על רקע הדברים הללו הורה כאמור ח"כ איתן כבל לעצור בשלב זה הפצת 'המונים החכמים' עד הסדרת הבעיות שנחשפו בוועדה ומציאת פתרון מתקבל על הדעת. (ראה כתבה מיוחדת על המתרחש בנושא זה בזכרון-יעקב וכן מאמר המערכת "דבר הזכרונים").

#זכרונים #מים #זכרוןיעקב

bottom of page