top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'פרה אדומה'


בשבת הקרובה נקרא את 'פרשת חקת', היא השישית בספר-במדבר ואשר ידועה גם כפרשת 'פרה אדומה'. הפרשה מתחילה את סיפור קורות בני-ישראל במסעם במדבר והיא עמוסה אירועים למכביר.

במרכז הפרשה כאמור הלכות 'פרה אדומה' והלכות טומאת-המת ובהמשכה פרשת מי-המריבה, לאחר פטירתה של מרים הנביאה. משה רבנו ואהרן הכהן ע"ה נצטוו לדבר אל הסלע, להוציא ממנו מים לבני-ישראל הצמאים, אולם הם הכו בסלע ונענשו על כך ועל חוסר אמונתם וביטחונם בשם ית' ונמנעה כניסתם לעתיד לארץ-ישראל.

מלך אדם סירב לאפשר לבני-ישראל לעבור דרך ארצו, מה שגרם להארכה משמעותית של הדרך ומיד אחר-כך נמסר על פטירתו של אהרן הכהן ועל מינוי בנו אלעזר לכהן-גדול.

הפרשה ממשיכה ומתארת את המלחמה נגד הכנעני מלך ערד והחרמת הערים ועוברת לפרשת נחש-הנחושת ולסיפור האכלת ישראל במן מן השמים, בשירת-הבאר ומסתיימת במלחמות נגד סיחון האמורי ועוג מלך הבשן.

כניסת השבת במושבה בשעה: 19.21 וצאת השבת בשעה: 20.32.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page