top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

החמרה בענישה על עבירות-בנייה


משרד-המשפטים החליט כפי הנראה להחמיר בענישה הכרוכה בעבירות תכנון-ובנייה. מתזכיר-חוק של המשרד ואשר הגיע לידינו, עולה כי משרד-המשפטים, מתכוון לצאת למאבק בבנייה הבלתי-חוקית ולהחמיר באופן בולט בענישתם של העבריינים בתחום זה.

כך למשל צפוי העונש על בנייה לא-חוקית ועל שימוש ללא-היתר, לעמוד מעתה על 3 שנות מאסר ותשלום קנס של 226 אש"ח. במקביל עתיד העבריין לשלם גם 1400 ש"ח ליום, על הפרה מתמשכת ועל-פי תזכיר-החוק, מדובר גם באפשרות להטלת קנס בגובה כפליים משווי המבנה הבלתי-חוקי.

מרכיב נוסף במאבק בתופעה, מצוי בתקופות מאסר של שנתיים, למי שלא יקיים צווי-הריסה ו-3 שנות מאסר לבעלי תפקידים במוסדות התכנון-והבנייה, אשר יאשרו בנייה לא-חוקית.

על-פי המתווה שהוכן במשרד-המשפטים, חובה יהא לבצע צווי-הריסה בתוך 30 יום ממועד הוצאת הצווים וכבר לא ניתן יהיה לנקוט 'סחבת' בנושא זה, גם לא באמצעות תירוצים של קבלנים ויזמים, כאילו הם פועלים להסדרת חוקיות הבנייה הבלתי-חוקית בדיעבד.

הוועדות השונות לתכנון ובנייה יחויבו מעתה, להעביר דיווח חודשי על עבירות תכנון-ובנייה שיתגלו, במקביל לדיווח חודשי על אמצעי האכיפה שהן נוקטות כלפי העבריינים.

#זכרונים #עבירותבנייה #זכרוןיעקב

bottom of page